Wyburzanie kominów z użyciem materiałów wybuchowych

Wyburzanie kominów z użyciem materiałów wybuchowychTrzy podstawowe sposoby wyburzania kominów to:

  • rozbiórka ręczna techniką alpinistyczną
  • wyburzenie z użyciem odpowiednich maszyn umieszczanych na koparkach
  • wyburzenie z wykorzystaniem materiałów wybuchowych

2

Niewątpliwie najbardziej efektywną, najtańszą oraz najszybszą metodą wyburzania kominów jest metoda wybuchowa. Metoda ta polega na detonacji wielu małych ładunków wybuchowych, ulokowanych w odpowiednich miejscach konstrukcji. Liczne wybuchy doprowadzają do utraty stabilności komina, resztę załatwia już sama grawitacja. Należy pamiętać, że kominy murowane (ceglane) można wyburzyć zarówno w miejscu posadowienia, jak i przez obalenie w określonym kierunku. Natomiast w przypadku kominów żelbetowych można zastosować tylko i wyłącznie metodę obalenia w zaprogramowanym kierunku.

Pierwszym krokiem w wyburzeniu przy użyciu materiałów wybuchowych jest wstępne osłabienie konstrukcji komina. W tym celu przeprowadza się demontaż szyb i ścianek, podkopanie fundamentów oraz podcięcie prętów zbrojeniowych. Następnie w pionowych elementach nośnych wierci się otwory, w których umieszcza się nitroglicerynę, trotyl, C4 lub inne dozwolone materiały wybuchowe. Zasadnicze ładunki o największej sile eksplozji umieszcza się u podstawy konstrukcji. Poszczególne ładunki wybuchowe zaopatrzone są w opóźniacze, dzięki temu kolejne eksplozje następują po sobie w zaplanowanych odstępach czasu, tak by komin zawalił się w obrębie swoich granic, nie uszkadzając sąsiadujących obiektów budowlanych.

3 komentarze