Każde przedsięwzięcie budowlane wiąże się z koniecznością zadbania o niewątpliwie powstające podczas prac remontowych odpady. Obowiązkiem inwestora, kierownika budowy, jak i prywatnego właściciela mieszkania jest zapewnienie wywozu powstałych