W miarę rozwoju gospodarczego i wzbogacania się społeczeństwa wzrasta liczba inwestycji budowlanych, co wiąże się również ze zwiększeniem zapotrzebowania na usługi wywozu odpadów poremontowych. Odpady te znacząco różnią